Вужалка (Казка)

Вужалка – «Беларускія народныя казкі».

“Жыла ў вёсцы адна сям’я, бацькi ўжо даўно не было — кажуць на вайну як пайшоў, так i не вярнуўся. Мабыць забiлi, а можа, як пляткаркi шапталiся — й кiнуй жонку з дзьвумя дзецьмi. Жылi яны ўтрох бедна.

(more…)

Continue ReadingВужалка (Казка)

Чаму барсук і лісіца ў норах жывуць

Чаму барсук і лісіца ў норах жывуць – «Беларускія народныя казкі».

Некалі, кажуць, звяры і жывёлы не мелі хвастоў. Адзін толькі звярыны цар — леў — быў з хвастом.

Дрэнна жылося звярам без хвастоў. Зімою яшчэ сяк-так, а прыйдзе лета — ратунку няма ад мух ды мошак. Чым іх адганяць?

(more…)

Continue ReadingЧаму барсук і лісіца ў норах жывуць

Сабака і Воўк

Сабака і Воўк – «Беларускія народныя казкі».

Быў у аднаго гаспадара сабака. Шчыра служыў ён гаспадару, ды не агледзеўся, як пастарэў. Горш сталі бачыць яго вочы, і цяжэй яму стала вартаваць гаспадарава дабро. Тады скупая гаспадыня перастала карміць яго, а потым і зусім пачала з двара праганяць.

(more…)

Continue ReadingСабака і Воўк

Адкуль узяўся мядзведзь

Адкуль узяўся мядзведзь – «Беларускія народныя казкі».

Ці ведаеце вы, адкуль узяўся мядзведзь?

Мядзведзь раней быў такім жа чалавекам, як і мы. Людзей тады было мала, і жылі яны па лясах. Там палявалі на звяроў і птушак.

(more…)

Continue ReadingАдкуль узяўся мядзведзь

Лісіца і дрозд

Лісіца і дрозд – «Беларускія народныя казкі».

Жылі дзед і баба. Дзед у лес хадзіў дровы сячы, а баба дома была, пірагі пякла.

Аднаго разу злавіў дзед у лесе дзікага парсючка і прынёс яго дахаты. Харошы быў парсючок — стракаценькі ды паласаценькі.

(more…)

Continue ReadingЛісіца і дрозд

Коцік, пеўнік і лісіца

Коцік, пеўнік і лісіца – «Беларускія народныя казкі».

Жылі-былі коцік і пеўнік. Добра жылі, дружна. Коцік на паляванне хадзіў, а пеўнік есці варыў, хатку падмятаў, песні спяваў. Аднойчы пайшоў коцік на паляванне, а пеўнік зачыніў за ім дзверы ды пачаў абед варыць.

(more…)

Continue ReadingКоцік, пеўнік і лісіца

Коцік Петрык і мышка

Коцік Петрык і мышка – «Беларускія народныя казкі».

Аднаго разу коцік Петрык захацеў мышку злавіць. Ён быў яшчэ маленькі, але чуў ад дарослых катоў, што яны заўсёды ловяць мышай. І Петрыку вельмі ж захацелася стаць хутчэй дарослым.

(more…)

Continue ReadingКоцік Петрык і мышка

Залаты птах

Залаты птах – «Беларускія народныя казкі».

Былі ў аднаго чалавека тры сыны: два разумныя, а трэці — дурны.

Старэйшы сын, Сцяпан, умеў на скрыпцы іграць, сярэдні, Піліп, — на дудцы, а меншы, Іван, ні да чаго спрыту не меў: сядзеў у запечку ды лучынкі стругаў.

(more…)

Continue ReadingЗалаты птах

Як курачка пеўніка ратавала

Як курачка пеўніка ратавала  — «Беларускія народныя казкі».

Жылі-былі курачка і пеўнік. Курачка яйкі несла, а пеўнік зярняткі здабываў, курачку частаваў. Выграбе з ямкі зярнятка і кліча курачку:

— Ко-ко-ко, Чубатка, знайшоў зярнятка!

Вось аднойчы выграб пеўнік вялікую бобінку.

«Ну, — думае, — гэтага зярняці курачцы не праглынуць, з’ем хіба сам».

Праглынуў — ды і падавіўся.

(more…)

Continue ReadingЯк курачка пеўніка ратавала

Як кот звяроў напалохаў

Як кот звяроў напалохаў   — «Беларускія народныя казкі».

Жыў дзед ды баба. І быў у іх кот. Дзед кашалі плёў, баба кудзелю прала, а кот; паляваць на мышэй хадзіў.

Вось пайшоў раз кот у лес на паляванне ды і заблудзіўся. Шукаў, шукаў дарогу дадому — не знайшоў. Сеў пад ялінай і плача.

(more…)

Continue ReadingЯк кот звяроў напалохаў